1783 – Philoloteca Finspongiensis

 Finspångs berömda gästböcker som fördes mellan 1783 och 1856. I dessa skriver många framstående personer; kungar, hertigar, adelsmän, konstnärer och uppvaktande kavaljerer, uppskattande ord om värdparen och slottet.