1572 – Hammare och hytta

 Exakt när verksamheten i Finspång påbörjades vet ingen, men 1572 omtalas en stångjärnshammare som dunkar vid Finspångsån. Man har också funnit en bokförd produktion på 44 skeppund stångjärn av hammarsmederna Per och Markus.