1627 – Louis De Geer

 Louis De Geer kommer till Sverige och blir de Besches medintressent i Finspång. De Geers insatser för Sverige under följande år resulterar i att han adlas 1641. Samma år köper han Finspångs bruk samt dess land- och skogsegendomar. Byggde en masugn och hämtade valloner från sitt hemland för att få fart på produktionen. Resultatet: 827 kanoner, 8 000 stångjärn, 8 577 harnesk och mer än 10 000 kanonkulor.