1580 – Wellam De Wijk

 Ledningen av verksamheten i Finspång anförtros Wellam De Wijk av konungen. De Wijk är en inflyttad nederländare och året 1580 kan ses som födelseåret för en egentlig Finspångsindustri.