1959 – Gasturbinen

 Jetmotorn från flygäventyret utvecklades till stationära gasturbiner och ett världsrekord slogs 1959 när värld¬ens största gasturbin GT120 stod färdig. Effekten var svindlande 40MW och en ny landvinning för STAL. Detta var också året då STAL gick samman med AB de Lavals Ångturbin i Nacka.